Аларм за појава на мразеви

    - не е можна појава на мраз
    - можна појава на мраз
    - можна појава на мраз и измрзнување
    - голема веројатност за измрзнување

Аларм за прскање против болести и штетници

 • Градско
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Th 6 12 18 Fr 6 12 18 Sa 6 12 18 Su 6 12 18 Mo 6 12

 • Кочани
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Th 6 12 18 Fr 6 12 18 Sa 6 12 18 Su 6 12 18 Mo 6 12

 • Струмица
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Th 6 12 18 Fr 6 12 18 Sa 6 12 18 Su 6 12 18 Mo 6 12

    - оптимални услови за заштита
    - условите не се оптимални за заштита
    - лоши услови за заштита

Преземи документи

Преземи агро документи