Аларм за појава на мразеви

    - не е можна појава на мраз
    - можна појава на мраз
    - можна појава на мраз и измрзнување
    - голема веројатност за измрзнување