Документи

No. Документ Опис
1 zima2019-20.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЗИМА 2019/2020 ГОДИНА
2 Mesecna informacija oktomvri 2019.pdf Mесечна информација октомври 2019
3 Mesecna informacija septemvri-2019.pdf Mесечна информација септември 2019
4 2-dekada-noemvri2019.pdf II декада ноември 2019
5 1-dekada-noemvri2019.pdf I декада ноември 2019
6 3-dekada-oktomvri2019.pdf III декада октомври 2019
7 2-dekada-oktomvri2019.pdf II декада октомври 2019
8 1-dekada-oktomvri2019.pdf I декада октомври 2019
9 III-dekada-septemvri.pdf III декада септември 2019
10 2-dekada-septemvri-2019.pdf II декада септември 2019
11 1-dekada-septemvri-2019.pdf I декада септември 2019
12 Mesecna informacija avgust 2019.pdf Mесечна информација август 2019
13 3-dekada-avgust-2019.pdf III декада август 2019
14 sezonska-esen-2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА ЕСЕН 2019
15 2dekadaavgust2019.pdf II декада август 2019
16 1-dekada-avgust2019.pdf I декада август 2019
17 2-dekada-juli.pdf II декада јули 2019
18 1-dekada-juli2019.pdf I декада јули 2019
19 Mesecna informacija juni 2019.pdf Mесечна информација јуни 2019
20 3-dekada-juni-2019.pdf III декада јуни 2019
21 II-dekada-juni.pdf II декада јуни 2019
22 1-dekada-juni-2019.pdf I декада јуни 2019
23 may-2019.pdf Mесечна информација мај 2019
24 3-dekada-maj-2019.pdf III декада Мај 2019
25 2-dekada-maj-2019.pdf II декада Мај 2019
26 1-dekada-maj2019.pdf I декада мај 2019
27 III dekada April2019.pdf III декада Април 2019
28 II dekada April2019.pdf II декада Април 2019
29 mesecna infromacija mart2019.docx Mесечна информација март 2019
30 I декада Април 2019.pdf I декада Април 2019
31 III dekada Mart.pdf III декада МАРТ 2019
32 mesecen bilten fevruari 2019.pdf Месечен билтен февруари 2019
33 IIдекадаМарт2019.pdf II декада МАРТ 2019
34 Prognoza prolet 2019.docx КЛИМАТСКИ ИЗГЛЕДИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ и МАЈ 2019година
35 IdekadaMart.pdf I декада МАРТ 2019
36 mesecnaFevruari.pdf Месечен билтен февруари 2019
37 IIIdekadaFevruari.pdf III декада ФЕВРУАРИ 2019
38 IIdekadaFevruari.pdf II декада ФЕВРУАРИ 2019
39 IdekadaFevruari.pdf I декада ФЕВРУАРИ 2019
40 MesecnainformacijaJanuari.pdf Месечен билтен јануари 2019
41 IIIdekada1Januari2019.pdf III декада ЈАНУАРИ 2019
42 2dekadaJanuari2019.pdf II декада ЈАНУАРИ 2019
43 Informaciја 12_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
44 Iдекадајануари2019.pdf I декада ЈАНУАРИ 2019
45 Сезонската прогноза зима 2018-19.docx Сезонската прогноза зима 2018-19
46 sezonski_izgledi_na_vremeto_za_esen_2018.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЕСЕН 2018 ГОДИНА
47 sezonski izgled leto2018_UHMR.pdf СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА
48 izgledi-prolet-2018.pdf ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПРОЛЕТ 2018 ГОДИНА
49 Informaciја 4_ 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
50 Informacija-mart-2018.pdf КЛИМАТСКА ОЦЕНА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
51 Информација за март 2018.pdf ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

agrometeo.mk