Графички приказ на дневни измерени (Tavg, Tmax, Tmin и врнежи) и просечни вредности (на температурата °C и врнежите mm)

Преземи документи

Преземи агро документи